SRK gaat stoppen

Een trieste mededeling: Stichting Rusland Kinderhulp wordt opgeheven.

Zoals jullie wellicht weten bestaat de organisatie uit drie poten: SRK Hollandscheveld, Help People in Minsk en HTT (de vervoersmaatschappij) in Minsk. Alle drie onder leiding van Klaas en Mirjam Koops.
Zowel SRK als HTT zijn zeer kwetsbaar door de afhankelijkheid van Klaas en Mirjam. Dit is een ongewenste situatie nu SRK steeds meer merkt dat de belangstelling voor de activiteiten van SRK afneemt. Ook de financiële positie van SRK zal hierdoor navenant afnemen. De betaalbaarheid van HP en HTT – en daarmee de levensvatbaarheid van de noodzakelijke en betrouwbare organisatie die in Wit-Rusland aanwezig moet zijn voor kinderuitwisseling – komt hierdoor in het gedrang. Het stoppen op termijn bij een positieve exploitatie is daarmee gewenst in plaats van stoppen in geval van financiële tekorten. Het in stand houden van een organisatie als SRK bij afnemende belangstelling vergt teveel financiële en personele belasting.
Kortom, het einde is in zicht.

Wat is er besloten?

  • Voorlopig gaan de agriprojecten nog door, zolang er geld is.
  • Zomerkinderen en kerstkinderen kunnen nog tot en met 2019 worden uitgenodigd.
  • Groepen kinderen worden alleen nog in 2019 uitgenodigd.
  • HTT wordt commercieel en koopt een nieuwere bus. Er worden op de duur alleen nog reizen georganiseerd voor toeristen die naar Wit Rusland willen.
  • Help People blijft vooralsnog haar werkzaamheden verrichten.
  • Financiële adoptie gaat rechtstreeks via Help People lopen.

Wat gaan wij nog doen?

  • Wij willen nog één keer een groep kinderen uitnodigen. Op die manier vinden we dat het voor ons en heel Dronryp niet zomaar eindigt, maar dat we er een beter gevoel van over houden door nog één keer zo’n prachtig project te doen.
    Deze groep kinderen komt van 27 september t/m 9 november naar ons dorp.

Daarom ook deze mail. Omdat wij natuurlijk al wel een en ander wisten, maar nog niet precies hoe en wat, hebben wij jullie niet eerder op de hoogte gebracht. Hopelijk hebben jullie hier begrip voor.

Het is natuurlijk heel jammer dat ons werk voor kinderen uit Wit-Rusland zal stoppen, immers er zijn nog heel veel kinderen die wel graag naar Nederland willen komen. Dit kan straks niet meer. Maar ik denk dat het goed is om niet triest vooruit te kijken, maar ook om te zien en ons te realiseren dat we al heel veel hebben gedaan. We hebben al vijf groepen kinderen naar Dronryp gehaald (150 kinderen), we hebben diverse landbouwprojecten ondersteund, we hebben vier keer een goederentransport georganiseerd, zijn al drie keer met een bus naar Wit-Rusland geweest, organiseren al jaren een collecte voor voedselpakketten. Bovendien zijn er al veel kinderen opnieuw door gastouders uitgenodigd om een zomer- of kerstvakantie in ons dorp door te brengen. Prachtige jaren, prachtige projecten. Daar kunnen we dankbaar voor zijn.

Wij willen jullie ontzettend bedanken voor jullie support en wij rekenen er op dat jullie ons bij ons laatste project weer flink zullen steunen, op welke manier dan ook, maar natuurlijk heel graag als gastgezin.

Tjeerd Tijsma,
voorzitter SRK werkgroep Dronrijp