Gastouders gezocht

Van 27 september t/m 9 november komt er weer een groep kinderen van 9 en 10 jaar uit Wit Rusland naar Dronryp. Evenals vorige keren doen we weer een beroep op u om te zorgen dat ze hier een prachtige tijd krijgen. Immers het hele dorp steunt ons altijd en van heel veel mensen krijgen we positieve reacties.
Geef u daarom op als gastouders

Gezondheid van de kinderen
De kinderen zijn in principe gezond als ze hier komen, ze hebben alleen een verminderde weerstand.

Communiceren
Natuurlijk zal de communicatie in het begin moeizaam verlopen, maar dit zal in de loop van de tijd steeds gemakkelijker gaan. In het begin zult u gebruik maken van een woordenboek, tekeningetjes of gebarentaal. Bij problemen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon. Ook is het mogelijk om met vertaal-programma’s op internet te werken.

School en naschoolse opvang
De kinderen gaan gewoon naar school. Ze hebben op OBS De Romte de beschikking over een eigen lokaal.
Ze lunchen op school onder leiding van vrijwilligers.
Voor naschoolse opvang kan worden gezorgd.

Verzekeringen
De landelijke Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) heeft een ziektekostenverzekering voor de kinderen en hun begeleiders afgesloten. Deze polis biedt dekking voor buitengewone kosten, ongevallen en kosten van geneeskundige hulp. Een aparte aansprakelijkheidsverzekering is niet nodig.