Gastouders gezocht

Van 27 september t/m 9 november komt er weer een groep kinderen van 9 en 10 jaar uit Wit Rusland naar Dronryp. Evenals vorige keren doen we weer een beroep op u om te zorgen dat ze hier een prachtige tijd krijgen. Immers het hele dorp steunt ons altijd en van heel veel mensen krijgen we positieve reacties.
Geef u daarom op als gastouders

Gezondheid van de kinderen
De kinderen zijn in principe gezond als ze hier komen, ze hebben alleen een verminderde weerstand.

Communiceren
Natuurlijk zal de communicatie in het begin moeizaam verlopen, maar dit zal in de loop van de tijd steeds gemakkelijker gaan. In het begin zult u gebruik maken van een woordenboek, tekeningetjes of gebarentaal. Bij problemen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon. Ook is het mogelijk om met vertaal-programma’s op internet te werken.

School en naschoolse opvang
De kinderen gaan gewoon naar school. Ze hebben op OBS De Romte de beschikking over een eigen lokaal.
Ze lunchen op school onder leiding van vrijwilligers.
Voor naschoolse opvang kan worden gezorgd.

Verzekeringen
De landelijke Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) heeft een ziektekostenverzekering voor de kinderen en hun begeleiders afgesloten. Deze polis biedt dekking voor buitengewone kosten, ongevallen en kosten van geneeskundige hulp. Een aparte aansprakelijkheidsverzekering is niet nodig.

SRK gaat stoppen

Een trieste mededeling: Stichting Rusland Kinderhulp wordt opgeheven.

Zoals jullie wellicht weten bestaat de organisatie uit drie poten: SRK Hollandscheveld, Help People in Minsk en HTT (de vervoersmaatschappij) in Minsk. Alle drie onder leiding van Klaas en Mirjam Koops.
Zowel SRK als HTT zijn zeer kwetsbaar door de afhankelijkheid van Klaas en Mirjam. Dit is een ongewenste situatie nu SRK steeds meer merkt dat de belangstelling voor de activiteiten van SRK afneemt. Ook de financiële positie van SRK zal hierdoor navenant afnemen. De betaalbaarheid van HP en HTT – en daarmee de levensvatbaarheid van de noodzakelijke en betrouwbare organisatie die in Wit-Rusland aanwezig moet zijn voor kinderuitwisseling – komt hierdoor in het gedrang. Het stoppen op termijn bij een positieve exploitatie is daarmee gewenst in plaats van stoppen in geval van financiële tekorten. Het in stand houden van een organisatie als SRK bij afnemende belangstelling vergt teveel financiële en personele belasting.
Kortom, het einde is in zicht.

Wat is er besloten?

  • Voorlopig gaan de agriprojecten nog door, zolang er geld is.
  • Zomerkinderen en kerstkinderen kunnen nog tot en met 2019 worden uitgenodigd.
  • Groepen kinderen worden alleen nog in 2019 uitgenodigd.
  • HTT wordt commercieel en koopt een nieuwere bus. Er worden op de duur alleen nog reizen georganiseerd voor toeristen die naar Wit Rusland willen.
  • Help People blijft vooralsnog haar werkzaamheden verrichten.
  • Financiële adoptie gaat rechtstreeks via Help People lopen.

Wat gaan wij nog doen?

  • Wij willen nog één keer een groep kinderen uitnodigen. Op die manier vinden we dat het voor ons en heel Dronryp niet zomaar eindigt, maar dat we er een beter gevoel van over houden door nog één keer zo’n prachtig project te doen.
    Deze groep kinderen komt van 27 september t/m 9 november naar ons dorp.

Daarom ook deze mail. Omdat wij natuurlijk al wel een en ander wisten, maar nog niet precies hoe en wat, hebben wij jullie niet eerder op de hoogte gebracht. Hopelijk hebben jullie hier begrip voor.

Het is natuurlijk heel jammer dat ons werk voor kinderen uit Wit-Rusland zal stoppen, immers er zijn nog heel veel kinderen die wel graag naar Nederland willen komen. Dit kan straks niet meer. Maar ik denk dat het goed is om niet triest vooruit te kijken, maar ook om te zien en ons te realiseren dat we al heel veel hebben gedaan. We hebben al vijf groepen kinderen naar Dronryp gehaald (150 kinderen), we hebben diverse landbouwprojecten ondersteund, we hebben vier keer een goederentransport georganiseerd, zijn al drie keer met een bus naar Wit-Rusland geweest, organiseren al jaren een collecte voor voedselpakketten. Bovendien zijn er al veel kinderen opnieuw door gastouders uitgenodigd om een zomer- of kerstvakantie in ons dorp door te brengen. Prachtige jaren, prachtige projecten. Daar kunnen we dankbaar voor zijn.

Wij willen jullie ontzettend bedanken voor jullie support en wij rekenen er op dat jullie ons bij ons laatste project weer flink zullen steunen, op welke manier dan ook, maar natuurlijk heel graag als gastgezin.

Tjeerd Tijsma,
voorzitter SRK werkgroep Dronrijp

Geweldige opbrengst collecte

De collecte voor de voedselpakketten is weer geweest en het resultaat is weer een groot succes.
Totaal is binnengekomen € 290,00 via de bank en de deurcollecte heeft € 1643,27 opgeleverd = totaal  € 1933,27.
We kunnen dus weer 100 pakketten in Wit-Rusland samen laten stellen.
Een geweldig resultaat en een teken dat Dronryp zich betrokken voelt bij onze vrienden in Wit-Rusland.

SRK bedankt Dronryp

In oktober zijn wij in Dronryp langs de deuren geweest met onze jaarlijkse collecte voor de voedselpakkettenactie. Bij het ter perse gaan van deze Gearfetter is de opbrengst nog niet bekend, maar wij laten met behulp van deze collecte 100 voedselpakketten in Wit-Rusland samenstellen. De pakketten zullen worden uitgedeeld aan mensen die tot de sociale minima behoren, waaronder bejaarden, invaliden, alleenstaande moeders en ook de gezinnen van kinderen die dit jaar of eerder in Dronryp zijn geweest. Zij krijgen deze voedselpakketten in principe rond de jaarwisseling, vlak voor de Russisch Orthodoxe kerstmis, die op 7 wordt gevierd.
Wij willen alle gulle gevers in Dronryp en ook alle collectanten heel hartelijk bedanken!

Mocht u onze collectant gemist hebben en wilt u toch graag wat geven voor de voedselpakkettenactie? Dan bent u van harte welkom om alsnog een gift naar ons over te maken op IBAN: NL55 RABO 3459 2459 48 t.n.v. SRK werkgroep Dronryp.

Geslaagde feestavond

Vrijdag 21 april was de feestavond. Deze stond in het teken van het afscheid van de kinderen en juffen uit Wit-Rusland. Om 19.30 uur stroomden de gastgezinnen met hun gasten het Parochiehuis binnen. Daar werden ze welkom geheten door Baukje Zijlstra, de ceremoniemeester van deze avond. Verschillende gezinnen hadden hun best gedaan om een sketsje in te studeren. Eerst de familie Hiemstra en Tolsma samen met hun gastkinderen. Zij zongen een soort woordenboeklied. Daarna was het de beurt aan Ria, Anja, Anita en Lysbert. Een prachtig lied op de wijze van ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. Daarna was er een goochelshow van de familie Terluin. Spectaculaire trucs waar de aanwezigen vol bewondering naar keken. De dames Maria en Diana lieten ons zien wat er kan gebeuren in een treinwagon wanneer de ene dame het gedrag van de andere op een overdreven manier kopieert. De kinderen vonden het prachtig. Tony en Tjeerd vertoonden een tafereel, waar je kon zien hoe lastig het soms is om te communiceren. Een Russische toerist en een Friese boer ruilden onderling van kleren. Met behulp van vertaalapps kwam dit helemaal in orde. Algemene hilariteit toen de heren hun broeken gingen ruilen en bleek dat ze beide een witte lange onderbroek aan hadden.
Hierna kwam er een soundmixnummer van drie Wit-Russische jongens. Leuk gedaan.
Een groot gedeelte van de Wit-Russische kinderen vertoonde daarna een dansnummer onder leiding van juf Helena. Hierna bracht de hele groep een lied ten gehore.
Tenslotte verzorgden Klaas Holst en Jurgen nog een quiz tussen vijf jongens uit Dronryp en vijf jongens uit Wit-Rusland. Het was een soort ‘Hints’ en na afloop hadden beide groepen (hoe kan het ook anders) evenveel punten.
Op het eind van de ‘show’ werd de werkgroep op het podium geroepen. Zij werden namens alle gastouders door Baukje bedankt en kregen een prachtig boeket.
Tjeerd nam nog het woord en bedankte de gastouders, de juffen en de werkgroep voor hun vele inspanningen om de kinderen een overgetelijke tijd te bezorgen.Hij wenste de gasten alvast een goede reis naar huis.
Al met al een zeer geslaagde avond.

Koningsspelen

Het ontbijt op school is een groot succes geworden voor de kinderen dankzij de hulp van de gastgezinnen. Er is heerlijk gegeten en vooral is de komkommer wel bij ieder in trek. Ook werden er voor sommige kinderen nog nieuwe dingen geprobeerd zoals appelstroop en smeerkaas met komkommer op het brood. De pindakaas blijft een echt Nederland iets en daar werd eigenlijk niet van gegeten.
Daarna zijn de kinderen de spelletjes gaan spelen samen met groep 7 en 8, In de gymzaal werd er trefbal gespeeld, op het veld werd het spel slagbal gespeeld en gevoetbald.
Al met al een mooie laatste schooldag voor de kinderen en de beide juffen.

Zwemlessen

De laatste zwemles is gisteren succesvol afgerond en beloond met een zwemdiploma. Het zwemmen is een heel succes voor de kinderen, maar ook de zwemleiding van Bloemketerp heeft het heel positief ervaren.

Filmavond Interije

Zaterdagavond waren we wederom uitgenodigd door jeugdwerk Interije Dronrijp, @MFA. Een Russische animatiefilm werd er gepresenteerd: “ъольшой соъауий поъЕт”. Google translate geeft aan: “grote hond uitwerpselen”..? De ongeveer 24 aanwezige Wit Rusjes en 5 Rypster kinderen gierden het soms uit, succes was het dus!

Wederom dank aan Interije: de vrijwilligers hebben de kinderen lekker voorzien van drinken en chips. En omdat de film eerder afgelopen was dan aangekondigd, heeft de huisDJ de voetjes ook nog eens van de vloer weten te krijgen.

Sportmorgen

Op woensdag ochtend 12 april hebben de kinderen een mooie sportmorgen gehad samen met de kinderen van de 3 bassischolen uit Dronrijp.
Onder leiding van Monique van der Meer, Nik Hoving (buurtsportcoach) en de 7 leerlingen van het AMS te Franeker hebben 110 kinderen een prachtige sportieve ochtend beleefd.
De kinderen hebben zich oa. uit kunnen leven op de stormbaan en tumblingbaan. Ook  werd er getennist en gedanst.
Na afloop was er voor ieder patat, drinken en een mandarijn.
De kinderen hebben allemaal een bidon mogen ontvangen die gesponsord is door Romke Scharinga namens de BPZ.
De Russische kinderen hebben een sportcertificaat gekregen die mede mogelijk gemaakt is door Heidi Terpstra en de foto’s zijn geleverd door Marian Pijl. De kinderen hebben deze vandaag mee gekregen van school en dus check de tas wederom.

Bingo

Zaterdag 1 April hebben de Rypster en Belarus bern genoten bij de BINGO middag, welke Interije gepresenteerd heeft. Het was een gezellige drukte, af en toe wat rumoerig, maar wat wil je ook: ruim 60 kinderen kwamen op de uitnodiging af. Mooie prijzen zijn er gewonnen, mede mogelijk gemaakt door een leuke korting op het speelgoed van M&M DIO drogist, spasiba!! Voor een ieder was er een troostprijsje in de vorm van een oud HOLLANDS snoepzakje.