Belastingaftrek

Schermafbeelding 2013-05-16 om 15.27.32Onkosten die mensen maken voor de SRK, indien zij afzien van declaratie van de onkosten zijn aftrekbaar. De (niet gedeclareerde) kosten voor de opvang van kinderen uit Wit-Rusland zijn voor de gastouders dus als gift aftrekbaar. Hoewel de belastinginspecteurs een eigen bevoegdheid hebben bij de beoordeling van belastingaangiften, is het voor de SRK van groot belang dat het Gerechtshof te Leeuwarden, in een zaak die daar diende op 11 maart 1998, (bekend onder nr. 409/97) deze zienswijze heeft bevestigd. U dient dit overigens in uw aangifte te vermelden in de specificatie van de aftrekbare giften. Als omschrijving gebruikt u enkel “St.Rusland Kinderhulp” waarna u het totaalbedrag vermeldt.

Aan welke bedragen moet u denken?
De SRK adviseert om voor reiskosten een bedrag van € 0,19 per km aan te houden of de kosten van openbaar vervoer. De kilometervergoeding adviseert de SRK ook om aan te houden bij een vergoeding van reiskosten voor leden van de werkgroepen.
Voor de (fictieve) kosten van een verblijf mag rekening gehouden worden met de volgende bedragen:

Giftenaftrek opvang gasten van Stichting Rusland Kinderhulp jaar 2012

Schermafbeelding 2013-05-16 om 15.27.13

Voorbeeldberekening

Stel u heeft 1 kind gehad van 10 jaar oud van 16 maart t/m 6 mei 2012
Aftrek: 51 x 20,46 = € 1.043,46

De kolom “basisaftrek” fungeert als hulpmiddel voor de berekeningen in de leeftijdskolommen.

U kunt dus uitgaan van de leeftijdskolom voor de aftrek. Deze kosten kunt u bij uw IB als gift opvoeren. Als totaal gift op de daarvoor bestemde plaats. Wenst u later een schriftelijke verklaring van e.e.a. kunt deze schriftelijk bij het bestuur aanvragen. Ook kunnen in principe alle verdere kosten die gemaakt worden, om het verblijf van het kind mogelijk te maken, als gift worden aangemerkt. U dient dit overigens zelf in uw aangifte te vermelden en te motiveren waarbij de inspecteur zijn eigen beoordeling zal maken.