SRK bedankt Dronryp

In oktober zijn wij in Dronryp langs de deuren geweest met onze jaarlijkse collecte voor de voedselpakkettenactie. Bij het ter perse gaan van deze Gearfetter is de opbrengst nog niet bekend, maar wij laten met behulp van deze collecte 100 voedselpakketten in Wit-Rusland samenstellen. De pakketten zullen worden uitgedeeld aan mensen die tot de sociale minima behoren, waaronder bejaarden, invaliden, alleenstaande moeders en ook de gezinnen van kinderen die dit jaar of eerder in Dronryp zijn geweest. Zij krijgen deze voedselpakketten in principe rond de jaarwisseling, vlak voor de Russisch Orthodoxe kerstmis, die op 7 wordt gevierd.
Wij willen alle gulle gevers in Dronryp en ook alle collectanten heel hartelijk bedanken!

Mocht u onze collectant gemist hebben en wilt u toch graag wat geven voor de voedselpakkettenactie? Dan bent u van harte welkom om alsnog een gift naar ons over te maken op IBAN: NL55 RABO 3459 2459 48 t.n.v. SRK werkgroep Dronryp.