2015 | Landbouwproject Belianitsi

Het internaat te Belianitsi.

Dit Internaat is een tehuis voor mensen met een handicap, ook is dit een opvanghuis voor mensen (met een beperking) die in een gevangenis hebben gezeten.
Dit zijn mensen die niet terecht kunnen in een ander tehuis en ook geen eigen huis en/of familie meer hebben die voor hen wil/kan zorgen.
Totaal wonnen hier 284 mensen, waarvan 183 in dusdanige handicap hebben dat zij of in een rolstoel of bedlegerig zijn.
Ze hebben een totale oppervlakte van 70 ha grond, waarvan 16 ha cultuurgrond.
Ze hebben een kleine kas (niet mechanisch verwarmd). Er is een tractor aanwezig, verder hebben ze 29 koeien. Verder hebben ze enige techniek voor landbewerking.
Alles wat ze produceren op het land word gebruikt voor het tehuis. (en het vee)

We zijn aan dit tehuis gekomen door een medewerker die wij eerder hebben getroffen op een school ongeveer 20 a 25 kilometer daar vandaan.
We hebben kennisgemaakt met de directeur en de verantwoordelijke voor het landbouwgedeelte. Ze willen heel graag meer kennis opdoen van en op het agrarische gedeelte. Er is ook nog wel wat te verbeteren. De inzet en motivatie is super. Ze waren in augustus heel trots op de verbouwde producten. Het was goed te zien dat de door ons geleverde zaden een hogere productie hadden dan de door hen zelf gekochte zaden. (BY en RU zaden).
Alles was vrij van onkruid.
Ondanks de droogte hadden ze goede kolen, wortelen en rode bieten, ook de plantuien hebben zeer goede uien opgeleverd. Het is zware grond, daar waar de structuur goed is de de productie ook redelijk goed ondanks het droge weer.

Hier enkele foto`s gemaakt in juni 2015

terug