2010 | Landbouwproject

T.a.v. de vraag naar een landbouwproject in de omgeving van Dribin is het departement van onderwijs in Wit Rusland benaderd en die hebben de school in Tjomny Les (Donker bos) aanbevolen voor ons landbouwproject. Deze school kan hulp heel goed gebruiken.
Tjomny Les is een dorp dat niet ver van Dribin verwijderd is (10 à 12 km).
Op school zijn 69 kinderen aanwezig. Verder zijn 22 volwassenen aan de school verbonden, dit zijn onderwijzers en ander personeel.
De school probeert groenten te verbouwen voor hun keuken: er zijn moestuinen aanwezig met een totale oppervlakte van 0,12 ha.
De 0,12 ha is onvoldoende voor school, nu het departement hoort dat in Dronrijp dit project willen ondersteunen, zal deze ook proberen extra grond beschikbaar te krijgen.

Verder moet de school een contract ondertekenen met voorwaarden waar zij zich aan moeten houden, zoals o.a. bijhouden van alle handelingen die men doet in de tuin en de weersomstandigheden en werken en luisteren naar de adviezen door ons gegeven.

terug