2008 | Braderie

Dronrijp sjoelt voor Drybin
Tijdens de braderie in Dronrijp op zaterdag 24 mei 2008 kreeg onze werkgroep de mogelijkheid om een enorme sjoelbak te gebruiken om geld in te zamelen en de naamsbekendheid nog meer te verbeteren.
`s Morgens om 9.00 uur waren Jan Wielinga, Arend Dijkstra, Hendrik Elgersma en Tjeerd Tijsma al druk bezig het gevaarte op te zetten. Gedurende de hele dag werd de bak bemand door Arend Dijkstra, Catharina Jorritsma, Lies Elgersma, Tjeerd en Ans Tijsma, Ellen de Jong, Monique van der Meer en Mattie Wielinga.
Om 16.30 uur was de prijsuitreiking. De opbrengst van de actie was € 228,50.

terug