2006 | Tsjernobylherdenking

Op zondag 30 april 2006 is er in de kerk “d’Alde Wite” in Dronrijp een herdenkingsdienst georganiseerd door de werkgroepen van Stiens en Dronrijp. De dienst stond in het teken van de herdenking van de ramp die 20 jaar geleden in Tsjernobyl heeft plaatsgevonden. De dienst werd geleid door Ali Stork, pastoraal medewerker in Dronrijp. Muzikale medewerking op de piano werd verleend door Ronald van der Meer en het koor Blagovest uit Leskovitchi bracht vele liederen ten gehore, voor-, tijdens en na de dienst. Zij waren te gast in Zuidwolde en hebben in de herdenkingsweek meerdere plaatsen bezocht om herdenkingsdiensten mee te beleven. Voor in de kerk hadden wij prachtige foto’s liggen die een beeld weergaven van de ramp die destijds had plaatsgevonden. Bij ons in Nederland weet men nog van de ramp doordat er geen spinazie mocht worden gegeten. Tjeerd Tijsma vertelde dit nog in zijn inleiding. Tussen de foto’s hadden we daarom spinazieblaadjes gestrooid wat weer vele gedachten opriepen aan die tijd. In de dienst werd het verhaal van de schepping voorgelezen waarna er met tussenpozen zeven kaarsen werden aangestoken, één voor de gevolgen op medisch gebied, één voor de gevolgen van de ramp op de economie, één voor de gevolgen die de ramp heeft op de politiek, één voor de kinderen die te maken hebben met de gevolgen van de ramp, één voor de ouders die te maken hebben met de gevolgen van de ramp, één voor de grootouders die te maken hebben met de gevolgen van de ramp en de zevende kaars mogen we zien als teken dat we vooruit mogen zien naar het koninkrijk van God, omdat wij mogen weten dat ondanks al het donker dat de ramp in Tsjernobyl heeft voortgebracht, het licht sterker is dan de nacht!!  Hierna werd het verhaal over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verteld. Om de gebeurtenissen heen van verhalen en het aansteken van de kaarsen zongen de mensen die aanwezig waren en het koor verschillende liederen waardoor men na afloop kon zeggen: ‘Het was een goede dienst’.
Allen die aan de dienst hebben meegewerkt hebben samen met de koorleden een eenvoudige broodmaaltijd gegeten.

terug